onze onlogische taal

Onze onlogische taal

Het meervoud van slot is sloten,
maar toch is het meervoud van pot geen poten.

Zo zeg je altijd één vat en twee vaten,
maar zeg je ook één kat en twee katen???

Wie gisteren ging vliegen zegt vandaag: ik vloog,
dus zeg je dan ook bij wiegen, ik woog?

Nee,want ik woog is afkomstjg van wegen,
maar… is dan ik voog een vervoeging van vegen?

En van het woord zoeken maak je: ik zocht,
maar hoort dan bij vloeken misschien ook: ik vlocht?

Alweer mis,want dat is afkomstig van vlechten,
maar ik hocht is geen juiste vervoeging van hechten.

Bij roepen hoort riep,maar bij snoepen geen sniep,
Bij lopen hoort liep,maar bij kopen geen kiep,
En evenmin hoort bij slopen ik sliep.

Want sliep is afkomstig van het woord slapen,
maar zeg nu weer niet: ik riep bij het rapen.

Want riep komt van roepen en je ziet het terstond,
zo draaien we vrolijk in het kringetje rond.

Van raden komt ried,maar van baden geen bied,
dat komt weer van bieden,ik hoop dat je het ziet.

Van bieden komt bood,maar van wieden geen wood,
je ziet de verwarring is akelig groot.

Het volgende geval is bijna te bond,
bij slaan hoort ik sloeg,niet ik sling of ik slond.

Bij gaan hoort: ik ging,
niet ik goeg of ik gond.

En noem je een mannetjesrat: een rater??
want dat gaat wel op bij een kat en een kater.

Nog talloos veel voorbeelden zijn te geven,
want gaf hoort bij geven,maar laf niet bij leven.

Je zegt: wij drinken en hebben gedronken,
maar niet van wij hinken en hebben gehonken.

‘t Is, ik weet en ik wist,zo vervoeg je dat,
maar schrijf niet bij vergeten,vergist,
dat is een vergissing,ja moeilijk dat is’t

Laat een reactie achter

:) :( :d :"> :(( \:d/ :x 8-| /:) :o :-? :-" :-w ;) [-( :)>- meer »